Talent management

Gras gaat niet harder groeien door eraan te trekken.
Creëer een gezonde voedingsbodem voor groei en ontwikkeling.

De strategie van je organisatie is duidelijk. Er is een stip op de horizon waar je naartoe wilt. Maar hoe ga je daar komen? Red je het met de mensen die je nu in dienst hebt, of wil je ook nieuwe mensen aan je gaan binden? En wat is ervoor nodig om je eigen mensen te laten groeien, zodat jullie samen de missie kunnen realiseren?

Met dit soort vraagstukken ga ik graag samen met jullie aan de slag. We kijken naar de toekomst en bepalen wat ervoor nodig is om als organisatie je doelen te bereiken. Welke rollen zijn er belangrijk nu en in de toekomst? Wat moeten mensen daarvoor kunnen, kennen en zijn? We kijken naar welke talenten je al in huis hebt en hoe je die optimaal kunt inzetten, en naar welke vaardigheden en/of competenties er binnen de organisatie nog verder ontwikkeld moeten worden. Met deze inzichten kunnen we jouw mensen goed voorbereiden en ontwikkelen naar wat de organisatie straks van ze nodig heeft, zodat ze klaar zijn om sleutelposities te bekleden (succession management). Zijn er rollen die niet intern te vervullen of ontwikkelen zijn, dan stellen we een plan op om de juiste kandidaten van buiten te werven.

Wil jij een gezonde, lerende organisatie die klaar is voor de uitdagingen van morgen? Volg deze drie stappen:

 1. Intake

  We bekijken waar de behoefte van de organisatie ligt en brengen in kaart wat ervoor nodig is. Na de intake ontvang je een plan van aanpak met de te volgen stappen.
 2. Talent Management

  We volgen de stappen Analyse, Ontwerp, Ontwikkeling, Implementatie en Evaluatie.
  Op basis van interviews, veld- en bureauonderzoek, bepalen we de huidige en de gewenste situatie. Vervolgens stellen we een roadmap op, die leidt naar het gewenste resultaat. Mogelijke interventies die we kunnen opnemen zijn nieuwe processen, gesprekscycli, werk/infosessies en natuurlijk ontwikkelprogramma’s.
  Afhankelijk van de maturiteit van de organisatie, de behoeftes en keuzes, kan de duur van een talent management traject variëren van enkele maanden tot een jaar.
 3. Afronding

  Het doel is je zo ver te brengen dat de organisatie zelfstandig de ingezette koers kan blijven varen. Vaak kunnen de nieuwe processen en programma’s in de huidige organisatie geborgd worden, soms is het wenselijk hiervoor een vaste kracht aan te nemen. Ook hierbij ondersteunen wij graag.

Contact

Wanneer spreken we af?

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam